brand  
Introduce
 

 

  發布日期 2015/05/01  
  活動標題 與種子對話
  期間 2015/05/22 ~
     
  活動內容 2014盛夏「織谷」與「根」在台中草悟道美麗的邂逅
於是我們邀請「根」分享創作過程
一年之計在於春 在與種子對話的過程中
找到屬於自己的 2015的守護力量及方向

[課程內容]
.DIY 手鍊製作
1.自選種子
2.創意編排
3.完成串連
4.薰香:除障與祝福
.包裝及手繪卡片
   
   
       
     
     
   
 
   
 

 

   
 
copyright